ติดต่อเรา

HEAD OFFICE ADDRESS

R&D ASAHI-THAI ALLOY BUILDING,
5/16 Borommaratchachonnani 13,
Bangkok Noi, Bangkok 10700

TAX INVOICE ADDRESS

999/767 SoiMooBanSetthakit 31,
BangkaeNhue, Bangkae, Bangkok 10160
+662-051-6997