สร้างบ้านกับสิริปันทวีวันนี้

รับทันที ทองคำ 2 บาท *

โปรโมชันส่งท้ายปี 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2565


รายละเอียดของรางวัล

ทองคำแท่ง น้ำหนัก 2 บาท มูลค่ากว่า 59,100 บาท (อ้างอิงราคาทองคำ ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2565)

เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย การรับรางวัล