รีโนเวท

ปูกระเบื้อง

ปูกระเบื้อง
250.00 - 350.00 บาทต่อตร.ม.

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้อง

ลวดลายการปู และความยากของสถานที่ทำงาน

ไม่รวมค่าแผ่นกระเบื้อง

ทรายล้าง

ทรายล้าง
300.00 - 500.00 บาทต่อตร.ม.

ราคาขึ้นอยู่กับความยากของลวดลาย

และลักษณะของผิวราบหรือโค้ง

ราคารวมเม็ดกรวด

ต่อเติมห้อง

ต่อเติมห้อง
10,000.00 - 20,000.00 บาทต่อตร.ม.

ราคาขึ้นอยู่ลักษณะโครงสร้าง

วัสดุตกแต่ง ระบบน้ำ ระบบไฟ

และสถานที่หน้างาน

ต่อเติมหลังคา

ต่อเติมหลังคา
2,000.00 - 2,800.00 บาทต่อตร.ม.

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณของเหล็ก

ประเภทของแผ่นหลังคา

และความยากของหน้างาน


คำนวณราคาโดยประมาณ

คิดเป็น

{{ numberFormat(total) }}

บาท