งบสร้างบ้าน

สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด เริ่มจาก 0 จนถึงพร้อมเข้าอยู่

รายละเอียด ราคาโดยประมาณ
โอนที่ดิน เสียภาษี
เคลียร์พื้นที่ เตรียมที่ดินทางเข้าออก ให้พร้อมสำหรับการก่อสร้าง เช่น หญ้า ต้นไม้ใหญ่ สิ่งของทิ้งร้าง และทำเรื่องรื้อถอนในกรณีที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม
ถมที่ ในกรณีที่พื้นที่เดิมเป็นบ่อน้ำ หรือพื้นที่ต่ำ หรือต้องการให้ที่ดินสูงกว่าถนนหรือบริเวณโดยรอบ
ขอมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าชั่วคราว ในกรณีที่ดินเปล่า จำเป็นต้องขอนุญาตติดตั้งน้ำประปาและไฟฟ้า เพื่อทำงานก่อสร้าง
มัดจำ
 • พูดคุยกับสถาปนิก ปรับแบบต่างๆ (ภายในระยะเวลา 2 เดือน)
 • นัดวันเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ทั้งหมด
 • ทำแบบแปลน 3D ภาพบ้านตัวอย่าง
 • สรุปแบบแปลนพื้นและทำแบบแปลน 3D ภาพบ้านตัวอย่าง
30,000 บาท

(หักคืนในงวดที่ 1)

งวดที่ 1 : สัญญา
 • เขียนแบบพิมพ์เขียว คำนวณโครงสร้างและเซ็นรับรอง ใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วันทำการ
 • ดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเขต เทศบาล หรือ อบต. นั้นๆ ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วันทำการ
 • ทำแบบแปลน 3D ภาพบ้านตัวอย่าง
 • เซ็นสัญญาปลูกสร้าง
15% ของราคาบ้าน - 30,000

(หักคืนเงินวางมัดจำ)

งวดที่ 2 : งานเสาเข็ม งานขอใบอนุญาตก่อสร้าง วางผัง และลงเสาเข็ม 15% ของราคาบ้าน
งวดที่ 3 : โครงสร้างชั้น 1 งานฐานราก คาน พื้น ตอม่อ เสาชั้น 1 10% ของราคาบ้าน
งวดที่ 4 : โครงสร้างชั้น 2 งาน คาน พื้น ตอม่อ เสาชั้น 2 10% ของราคาบ้าน
งวดที่ 5 : หลังคา งานคานหลังคา โครงหลังคา มุงหลังคา อะเสเหล็ก 10% ของราคาบ้าน
งวดที่ 6 : ก่อผนัง งานก่ออิฐผนัง เสาเอ็น ทับหลัง โครงสร้างบันได 10% ของราคาบ้าน
งวดที่ 7 : งานฉาบ งานฉาบภายใน/นอก วางท่อร้อยสายไฟ โครงฝ้า 10% ของราคาบ้าน
งวดที่ 8 : งานระบบ/ติดตั้ง งานกระเบื้อง ฝ้าฉาบเรียบ วงกบ สุขาภิบาล 10% ของราคาบ้าน
งวดที่ 9 : ตกแต่ง งานอลูมิเนียม สุขภัณฑ์ ไฟฟ้า สี ไม้บันได ส่งมอบงาน 10% ของราคาบ้าน

หมายเหตุ : รายการและค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในการก่อสร้าง (ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)

 • การเคลียร์พื้นที่สำหรับเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง เช่น งานรื้อถอน งานถมดิน และ ปรับหน้าดิน
 • การก่อสร้างรั้วหรือส่วนเสริมอื่นๆนอกจากตัวบ้าน
 • เสาเข็ม กรณีใช้เข็มเจาะจะมีส่วนต่าง ในกรณีที่ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้
 • งานทำถนนทางเข้า-ออก และพื้นที่คอนกรีตรอบตัวบ้าน
 • เหล็กดัด มุ้งลวด และรางน้ำฝน
 • สถานที่พักคนงาน กรณีไม่มีพื้นที่ให้คนงานพักอาศัย