ประวัติความเป็นมา

  • ปี 2559 คุณป๊อก มงคล อุดมมิตรรัก เริ่มรับงานพัฒนาเว็บไซต์และแอพลิเคชัน ในนามบริษัท มีวิตตี้ ดิจิทัล มีเดีย จำกัด
  • ปี 2560 ทำโปรเจค CPNGENWE กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน พัฒนาระบบ Employee Engagement
  • ปี 2561 ทำโปรเจค IGNITE กับบริษัท ออนดีมานด์ เอ็คดูเคชั่น จำกัด พัฒนาระบบ 1ON1 Course Booking
  • ปี 2562 ทำโปรเจค DRAGO กับบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด พัฒนาระบบ Automations Meter Reading
  • ปี 2562 ต่อยอดระบบ Smart Home ชักชวนเพื่อนวิศวะโยธาเข้ามาเริ่มรับงานรีโนเวท เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท มีวิตตี้ โซลูชัน จำกัด
  • ปี 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สมาชิก 4 คน คุณป๊อก คุณต่อ คุณวรรณ และคุณเปา รวมทีมกันตั้งชื่อใหม่ เกิดเป็น สิริปันทวี รับงานก่อสร้างเต็มรูปแบบ
  • ปี 2564 เพิ่มสมาชิกใหม่เข้าทีม 5 คน Architect, Civil Engineer, Foreman, Front-end Developer และ Back-end Developer
  • ปี 2564 วันที่ 6 กันยายน 2564 จดทะเบียนบริษัท สิริปันทวี จำกัด
  • ปัจจุบัน มีพนักงานและช่าง กว่า 40 ชีวิต รับงานสร้างบ้าน รีโนเวทบ้าน และพัฒนาแอพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบ้านและธุรกิจก่อสร้าง