ตัวอย่างงานต่อเติม

รับต่อเติมที่จอดรถ ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน

ห้องนอน และพื้นที่รอบบ้าน

ห้องนอน และพื้นที่รอบบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลังคาและพื้นลานจอดรถ

หลังคาและพื้นลานจอดรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องน้ำสำหรับร้านค้า

ห้องน้ำสำหรับร้านค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องครัว หลังคาและพื้นลานจอดรถ

ห้องครัว หลังคาและพื้นลานจอดรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องน้ำผู้สูงอายุ

ห้องน้ำผู้สูงอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม