ตัวอย่างงานต่อเติมอื่น ๆ

ห้องน้ำสำหรับร้านค้า

รายละเอียด
พื้นที่ 32 ตร.ม.
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
งบประมาณ 4XX,XXX บาท
ขอบเขตงาน
  • ห้องน้ำสำหรับร้านค้า
  • ห้องน้ำชาย โถ 3 สุขา 1 ล้างมือ 2
  • ห้องน้ำหญิง สุขา 3 ล้างมือ 3
  • ห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ
  • สไตล์เข้ากับตัวร้านค้า
  • มีมุมสวยๆ ถ่ายรูปได้
  • ตกแต่งด้วยสินค้าของร้าน
หลังรีโนเวท หลังรีโนเวท หลังรีโนเวท